Skip to content

Main Content

درباره دانشگاه


تاریخچه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در سال ۱۳۶۷ موجودیت یافت

اهداف و رسالت

سوالات متداول

چارت سازمانی

شورای دانشگاه

گزارش عملکرد دستگاه

برنامه راهبردی

راهبرد مشارکت

راهبردمشارکت مصوب دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران

بیانیه حفظ حریم خصوصی

اعضای هیات علمی