Skip to content

Main Content

کلینیک های فوق تخصصی


کلینیک های فوق تخصصی

دو کلینیک های فوق تخصصی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در شهر ساری فعالیت می کنند

ساری - مجتمع تخصصی و فوق تخصصی طوبی (باغبان)

ساری - مرکز جامع بیماران کلیوی شهروند

قائمشهر-کلینیک فوق تخصصی برومند