Skip to content

افتتاح مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر بدست رئیس جمهور شهید جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

در دانشگاه علوم پزشکی مازندران همانند سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خدماتی در سطح گسترده انجام شده است که یکی از آنها راه اندازی و تجهیز مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر پس از 17 سال(همچنین سالهایِ سال شهروندان قائمشهری از جمله افرادی که درخیابان های مطهری محله و یوسف رضا این شهر ساکن بودند چشمانشان به ستون های زنگ زده این بیمارستان عادت کرده بود و همواره عنوان می شد بعید است که این طرح به اتمام برسد. البته این سخن مردم حرف بیراهه ای نبود چرا که ۱۷ سال از عملیات ساخت آن گذشته بود و با حرکت لاک پشتی اجرای طرح به نظر می رسید خبری از بهره برداری آن در راه نباشد اما دولت سیزدهم با تزریق اعتبار دولت سیزدهم عملیات ساخت آن در نهایت به اتمام رسید)، و به دست توانمند شهید جمهور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی افتتاح شد.