Skip to content

بیانیه حفظ حریم خصوصی

بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران وب گاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران(مصوب جلسه مورخ ۹۸/۳/۵ کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دانشگاه)

 

هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره نوع و نحوه استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از این وب گاه، از جانب شما، کاربران دریافت می گردد.

 

  •  اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می شود و حفظ حریم شخصی شما برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در بالاترین درجه اهمیت قرار دارد. بدین منظور این دانشگاه خود را ملزم به رعایت استانداردهای مورد نیاز در جمع آوری و حفاظت از داده ها می داند. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در وب گاه دانشگاه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیتهای جاری می گردد.
  •   این دانشگاه براساس ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وب گاه دانسته و مشاهده صفحات پورتال ما نیازمند دادن اطلاعات از سوی کاربران نمی باشد و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.
  •  اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفا برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای وب گاه مورد استفاده قرار می گیرند و این دانشگاه هیچ بخشی از اطلاعات شخصی شما را بدون اطلاع و اجازه قبلی، با فرد یا مؤسسه دیگری در میان نخواهد گذاشت.
  •  این دانشگاه حفظ امنیت اطلاعات شخصی شما را امری بسیار مهم و جدی می داند و در وب گاه خود از سیاست های امنیتی و فناوری هایی استفاده می کند که برای محافظت از اطلاعات شخصی شما طراحی شده اند.
  • ثبت نشانی IP شما به ما کمک می کند تا در تشخیص و رفع مشکلات مربوط به سرویس دهنده و کنترل آن بهتر اقدام کنیم.
  • در بخش پیوند ها پیوند های فعال به وب سایت های دیگر وجود دارد که متعلق به سازمان های دیگر هستند. این وب سایت ها قوانین و کوکی های مختص خودشان را دارند که ما پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از این وب سایت ها آنها را مطالعه کنید.