Skip to content

دکتر فرهاد غلامی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب شد

دکتر فرهاد غلامی در ابلاغی از سوی وزیر بهداشت به عنوان رئیس دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب شد

دکتر فرهاد غلامی در ابلاغی از سوی وزیر بهداشت به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب شد

وزیر بهداشت در ابلاغی و با اشاره به نامه دبیر کمیته صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هفتمین جلسه این کمیته، روسای ۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور را منصوب کرد.  به گزارش وبدا، بر اساس این ابلاغ ها، دکتر فرهاد غلامی به عنوان رئیس دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب شد.