Skip to content

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه با نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامي جناب آقای دکتر کشوری

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه با نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامي جناب آقای دکتر علی کشوری
دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي و هیئت همراه با حجت الاسلام مهدی خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ
برگزاری نماز جماعت، و تبادل نظر با حجت الاسلام مهدی خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ در خصوص توسعه امکانات مرکز بهداشت و درمان شهرستان سیمرغ با حضور امام جم

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه با نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامي  جناب آقای دکتر کشوری

 

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي و هیئت همراه 14/4/1403 در منزل مادر گرامی شهید کشوری انجام شد در این دیدار جناب آقای دکتر کشوری ضمن تشکر از عملکرد جناب آقای دکتر فرهاد غلامی و دکتر نوروزی بر عملکرد درمانی و بهداشتی بر لزوم پیگیری و رفع مشکلات بهداشتی و درمانی در شهرستان تاکید کردند و انتظارات مردم از دانشگاه را به گوش رئیس دانشگاه رساندند.

بازدید جناب آقای دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه از ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیمرغ و سالن کنفرانس و پروژه های تکمیل شده شبکه بهداشت.

بازدید جناب آقای دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران و هیئت همراه از پایگاه اورژانس ۱۱۵شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیمرغ و پیگیری مشکلات پایگاه.
 

دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي و هیئت همراه  با حجت الاسلام مهدی خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ

در تاریخ 14/4/1403در دیدار جناب آقای دکتر فرهاد غلامي و هیئت همراه با جناب آقای دکتر کشوری بعد از دیدار با نماینده نماینده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامي و برگزاری نماز جماعت، تبادل نظر در خصوص توسعه امکانات مرکز بهداشت و درمان شهرستان سیمرغ با حضور امام جماعت محترم جناب آقای  حجت الاسلام مهدی خانلری امام جمعه این شهرستان صورت گرفت.