مرکز_تحقیقات_روانپزشکی
/
Title=width=16بازگشت به سایت اصلی
/
 
تحقیقات انجام شده در مرکز

طرح های تحقیقاتی

   

1-    مقایسه ترامادول با متادون در کنترل علائم حاد ترک  هروئین ( دکتر مهران ضرغامی دکتر بابک معصوم )

2-    بررسی تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل به پرستاران بر رضایتمندی بیماران ( دکتر مهران ضرغامی دکتر فاطمه شیخ مونسی)

3-    بررسی ویژگیهای توهمات شنوایی در اختلالات روان پریشانه ( دکتر مهران ضرغامی دکتر عبدالحکیم تیرگری )

4-    بررسی مولفه های کیفیت زندگی و عملکرد بیماران مانیا مزمن با سابقه حداقل ده سال به بالا (یک مطالعه پیمایشی گذشته نگر ) (دکتر سید حمزه حسینی- مهتاب یوسفی - مریم صادقی )

5-    ارتباط ویژگیهای شخصیتی ، هوشبر هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( دکتر پریا آذری )

6-    بررسی اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستان های بهشهر در سال 1385 (دکتر جواد ستاره دکتر عبدالحکیم تیرگری )

7-    بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان امام بهشهر در سال 86- 85 ( دکتر جواد ستاره دکتر عبدالحکیم تیرگری خانم بهناز مهمانچی )

8-    بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد روان پزشکان در مورد بستری اجباری بیماران روانی و قوانین آن در سال  در ایران 1385 (   دکتر مهران ضرغامی دکتر محمد والی پور)

9-    بررسی مقایسه ای بروز خشم در افراد دارای فشار خون بالای اولیه مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان فاطمه الزهرا شهرستان ساری در سال 1386 با گروه شاهد ( دکتر سید حمزه حسینی نسرین بالی لاشک)

10-بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر هوش هیجانی دانشجویان جدیدالورود نیمسال اول سال تحصیلی 86-85 ( حمیده عظیمی دکتر تیرگری )

11-بررسی اثر ضد روان پریشی اضافه کردن د پنیسیلامین بر ریسپریدون بر علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا ( دکتر مهران ضرغامی دکتر داوود فرزین دکتر مهدی پوراصغر )

12-بررسی الکتروفیزیولوژیک و رفتاری فعالیت گیرنده های D1 و D2 دوپامینی ونترال پالیدوم در موش های صحرایی اثر آگونیست های معکوس گیرنده های بنزودیازپینی (دکتر داوود فرزین دکتر عباس حق پرست  )

13-بررسی رابطه سطح اتو آنتی بادی های ضد پروتئین شوک حرارتی 60 و 90 با اختلال دوقطبی I ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر محمد طاهری )

14- بررسی ویژگی های شخصیتی و وضعیت سلامت روان هنرمندان تهران ، ساری ، گرگان در سال 85-84 ( دکتر عباس مسعود زاده دکتر شهرزاد مزدارانی دکتر عبدالحکیم تیرگری )

15-فراوانی همسر آزاری در بیماران بستری و سرپائی بخش اعصاب و روان بیمارستان زارع (دکتر عباس مسعودزاده )

16- تعیین ژنوتیپ سایتوکروم پی CYP2C9 در نمونه هایی از داوطلبان مازندرانی

17-تعیین ژنوتیپ سایتوکروم پی19  CYP2C در نمونه هایی از داوطلبان مازندرانی

18-بررسی شیوع اختلال وسواس جبری در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر ساری در سال 1385(دکتر عباس مسعودزاده : مقاله شده است )

19- ارزیابی نسبت خونی مس و روی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی( مطالعه کارآزمایی بالینی دوسو کور ) ( دکتر داوود فرزین دکتر سید حمزه حسینی نازنین منصوری طاهره یزدانی )

20- بررسی اثر ضد افسردگی گیاه بادرنجبویه سنتی در مقایسه با فلوکسیتین ( آزمون بالینی دو سویه بی خبر ) (دکتر ضرغامی )

21-بررسی رابطه نوع تغذیه در دوره شیرخوارگی با بروز اختلال خلقی دو قطبی نوع یک ( BMD )( دکتر عباس مسعودزاده دکتر مهران ضرغامی دکتر محمد رضا قریب )

22-بررسی اثر بتاکربولین های گیاه اسپند بر رفتارهای استریوتایپی القاء شده توسط آپومرفین در RAT ( دکتر داوود فرزین )

23-بررسی فراوانی نشانه های خفیف عصبی در مردان زندانی رودسر ( دکتر عباس مسعودزاده دکتر کامران اسماعیلی دکتر علیرضا خلیلیان )

24-مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی ( دکتر عباس مسعودزاده )

25-بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی در مورد مهارتهای ارتباطی

26-بررسی میزان شیوع اختلالات روانی دانش آموزان دبیرستان های شهر ساری در سال 86-85

27-بررسی سیر بالینی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرنیا با سابقه حداقل ده ساله ( نتایج بر مبنای مطالعه گذشته نگر ) ( دکتر سید حمزه حسینی فاطمه هادیان )

28-بررسی فراوانی بیماران دو قطبی ( فازمانیا بستری در در بخش های روان پزشکی بیمارستان زارع در ماههای قمری در سال 85-82 ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر فاطمه شیخ مونسی خانم نسرین بالی )

29-بررسی اثر ضد سایکوتیک افزودن سولفات روی به رسپریدون بر علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ( دکتر مهران ضرغامی دکتر داوود فرزین دکتر مهدی پوراصغر )

30-بررسی هوش هیجانی و مقابله مذهبی و عوامل مرتبط در داوطلبان جمعیت هلال احمر استان مازندران سال 86

31- بررسی اثر اضافه نمودن سلکسیب به هالوپریدون نسبت به هالوپریدون تنها در درمان اسکیزوفرنیا ( دکتر مهران ضرغامی دکتر پریا آذری دکتر نسرین دودانگی دکتر سید حمزه حسینی )

32-مقایسه تغییرات سطح قند خون ناشتا ، بین کلسترول و تری گلیسرید ناشی از مصرف کلوزاپین ، الانزاپین ، ریسپریدون با هالوپریدون

33-بررسی مقایسه ای تاثیر کلوزاپین و ECT و ترکیب آن در درمان بیماران اسکیزوفرن مقاوم به درمان

34-بررسی رابطه اعتماد به نفس و موفقیت تحصیلی در دانشجویان مقاطع علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی و کارآموزی پزشکی دانشکده پزشکی ساری ( دکتر عباس مسعودزاده سعید مرجانی دکتر خادملو )

35-بررسی تغییرات سطح کورتیزول و پاسخ ایمنی سلولی در مبتلایان به اختلال پس از سانحه ناشی از جنگ

36-مقایسه نمرات استرس در بیماران کرونر قلب و افراد سالم

37-بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد پزشکان معالج در مورد افسردگی بیماران سالمند بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان ساری

38-بررسی اثر بتا کربولین های گیاه اسپند بر رفتارهای PECKING القاء شده توسط آپومرفین در جوجه

39-بررسی اثر نالتروکسان بر علائم مثبت و منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با کنترل دارونما  ( دکتر مهران ضرغامی دکتر جواد ستاره )

40-بررسی اثر ضد دردی بتا کربولین های گیاه اسپند در موش سفید آزمایشگاهی با استفاده از تست WRITING

41- بررسی اثر بخشی گیاه بادرنجوبه سنتی با عنوان داروی ضد افسردگی در مقاسیه با فلوکسیتین ( آزمون بالینی دو سویه کور )( دکتر ضرغامی دکتر آزادبخت )

42- 

43-مقایسه وضعیت شاخص های آزمایشگاهی ناشی از مصرف کلوزاپین

44-بررسی رابطه اقدام به خودسوزی با اختلالات شخصیتی ( دکتر مهران ضرغامی خانم دکتر آناهیتا سلجوقیان )

45-بررسی نگرش دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشکده های ساری و بابل و شهید بهشتی در مورد خوش مرگی با همکاری پزشک در مورد خوش مرگی

46-بررسی اثر بتاکربولین ها بر سندرم القاء شده توسط نالوکسان WITHDRAWAL در موش های وابسته به مورفین

47-فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه سال 1384

48-بررسی شدت تمایل به خودکشی و میزان عمل به باورها ی دینی در خود مسموم سازی های عمدی در ساری

49-بررسی فراوانی و شدت علائم وسواس و اجبار ، پرخاشگری و اقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به  اسکیزوفرنیا در بیمارستان زارع ساری در سال 1386 ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر مهران ضرغامی دکتر سوسن موعودی دکتر محمدپور )

50-بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در کاهش افسردگی زنان باردار و نابارور

51-بررسی رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

52-بررسی وضعیت متقاضیان جراحی زیبایی و اختلال بدشکلی بدن (B.D.D.) از لحاظ خصوصیات دموگرافیک و سلامت روان در مراجعه به کلینیک های تخصصی شهر ساری در سال 1387

53-مقایسه اثرات الانزاپین و سدیم والپروات خوراکی بر میزان پرخاشگری بیماران وابسته به هروئین تحت درمان نگهدارنده با متادون

54-بررسی رابطه الگوهای شخصیتی بر میزان ماندگاری معتادان به هروئین در MMT

55-بررسی اثر افزودن لیوتیرونین به الکتروشوک درمانی در پاسخ به درمان و اختلال حافظه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دکتر عباس مسعودزاده )

56-تعیین رابطه بین اضطراب و افسردگی و شخصیت با زیرگروههای ایمنی (P-ANCA ) در بیماری کولیت اولسرو

57-بررسی تاثیر بوپروپیون در ADHD مقاوم به ریتالین

58-بررسی اضطراب مرگ در بین کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال 1387 (دکتر مسعودزاده دکتر ستاره دکتر محمدپور منا مدانلو )

59-تعیین آگاهی و نگرش معلمین در مورد اختلال بیش فعالی توام با نقص توجه در بیمارستان های شهرستان ساری در سال تحصیلی 88-87

60-بررسی نگرش والدین نوزادان بستری در بخش های نوزادان و مراقبتهای ویژه بیمارستان بوعلی سینا ساری

61-بررسی ارتباط میان ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رشته های تخصصی ترجیحی توسط ایشان

62-ارزیابی نگرش و عملکرد پزشکان  اطفال و زنان در مورد درمان نوزادان شدیدا نارس ساری و بابل در سال 88-87 ( دکتر مهران ضرغامی)

63-رابطه کیفیت خواب با سلامت روانی در جانبازان شیمیایی و گروه شاهد ( دکتر سید حمزه حسینی فریبا حق دوست سارا جاودانی )

64- 

65-بررسی فراوانی افکار خودکشی در بیماران مبتلا به بیماریهای مختلف مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 1386 ( دکتر مسعود گلپور هوشنگ مخمی دکتر سید حمزه حسینی دکتر محمد خادملو )

66-بررسی اثر نازایی روی زندگی زناشویی ، عملکرد جنسی ،افسردگی و اضطراب در خانم های نازای مراجعه کننده به کلینیک نازائی در سطح شهر ساری

67-بررسی میزان شیوع سوء مصرف اپیوئیدهای دریافتی در بیماران سرطانی مراجعه کننده به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1387 ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر موسی نژاد )

68-آیا DMSO به عنوان یک حذف کننده مواد اکسیدانی ، اثر محافظتی در اختلالات شناختی القاء شده توسط استرپتوزوتوسین ( یک مدل حیوانی بیماری آلزایمر ) در موش های آزمایشگاهی دارد ؟ (دکتر اسماعیل اکبری )

69-مقایسه بهره هوشی و خلاقیت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و فرزندان آنها با گروه کنترل ( دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر محسن شهسواری عاطفه جعفرزاده )

70-بررسی میزان همبستگی خرده سنجه های سنجه نگرش به بیماری (IAS ) و چک لیست علائم روانی ( SCL90 )

71-بررسی شیوع و شدت افسردگی در مادران کودکان مبتلا به (ADHD ) در شهرستان ساری در سال 1388

72-بررسی تاثیر برنامه درمانی متادون MMT روی کیفیت زندگی معتادین در شهرستان بابل

73-بررسی عوامل خطر افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی استان مازندران یک مطالعه کوهورت

74- بررسی اختلالات عملکرد جنسی در خانم های متاهل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

75-بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی ساروی و بیماران معتاد در مورد اهمیت مذهب و معنویت در فرایند درمان اعتیاد

76-بررسی اختلالات روان پزشکی در مبتلایان به کمردرد رادیولوپاتی و مبتلایان به کمردرد بدون نشانه های بالینی و یافته های پاراکلینیکی ساری در سال 1383

77-بررسی موارد SCHOOL REFUSAL در دانش آموزان دبستانی شهرستان ساری در نیمسال دوم تحصیلی 83-82

78-بررسی نگرش دستیاران و دانشجویان پزشکی دانشکده های پزشکی ساری ، بابل ، شهید بهشتی در مورد خوش مرگی و یا همکاری پزشک در مورد خودکشی

79-بررسی مقایسه ای تاثیر کلوزاپین ، ECT و ترکیب ECT  با کلوزاپین در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرن مقاوم به درمان ( دکتر عباس مسعودزاده محمد رازقیان )

80- بررسی فراوانی همسر آزاری نسبت به خانم های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساری ( دکتر مهران ضرغامی دکتر شهربانو قهاری دکتر شهرزاد مزدارانی )

81- بررسی سلامت روانی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ( دکتر سید حمزه حسینی نیاز نبی زاده دکتر خلیلیان )

82- بررسی میزان خواب آلودگی در بین دانشجویان دانشکده پزشکی ( دکتر عباس مسعودزاده- علی زنگنه )

83- بررسی هوش هیجانی و مقابله مذهبی و عوامل مرتبط در داوطلبان جمعیت هلال احمر استان مازندران سال 86

84-بررسی اثر بتاکربولین های گیاه اسپنر بر رفتارهای استرئوتایپی القاء شده توسط آپومرفین در رت

85-Attitudes to Suicide and The Acceptance of A Suicidal First Degree Family Member and Their Relationship With Severity of Suicidal Intent and Degree of Religious Practice of The Victim .             

86- The Antidopaminergic Effects of Ascorbic in Central Nervous System : ABasic and Clinical Study                          

87-بررسی تغییرات سطح کورتیزول و پاسخ ایمنی سلولی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه جنگ ( دکتر عباس مسعودزاده دکتر انوشیروان عزیزی دکتر عجمی دکتر محمدپور دکتر تیرگری )

88- مقایسه وضعیت شاخص های آزمایشگاهی ناشی از مصرف کلوزاپین با الانزاپین ( دکتر مسعودزاده دکتر ترابی زاده )

89-بررسی تاثیر نالتروکسان بر اختلال وسواسی اجباری یک مطالعه دو سو بی خبر

90-فرسودگی شغلی در معلمان شاغل در مدارس ابتدایی شهر ساری (دکتر پریا آذری )

91-بررسی میزان آگاهی ، نگرش ، و عملکرد پزشکان به برنامه های پیشگیری از سرطان پستان در شهرستان ساری در سال 1385 ( دکتر ضرغامی دکتر گدازنده دکتر منتظری خانی )

92- بررسی تاثیر برنامه تقویت سازگاری زناشویی (MAEP ) بر هوش هیجانی و رضامندی زناشویی همسران ناسازگار ( دکتر عبدالحکیم تیرگری)

93- ویژگیهای شخصیتی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران( دکتر آذری )

94- بررسی مصرف سیگار و همبسته های آن در نوجوانان بستری در بخش های روان پزشکی کودک و نوجوان ایران ( دکتر مهران ضرغامی )

95-بررسی رابطه اختلالات اضطرابی و افسردگی با بیماری پسوریازیس ( دکتر گلپور دکتر حسینی فاطمه کوهکن )

96- مقایسه تاثیر ویتامین E با پلاسبو در تغییر سطح قند خون و انسولین ناشتای بیماران اسکیزوفرنیک تحت درمان با اولانزاپین ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر   )

97- بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد پزشکان غیر روان پزشک در مورد افسردگی بیماران سالمند( دکتر مهران ضرغامی )

98- بررسی تغییرات سولفات ارگانیک ادراری 24 ساعته در مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنیا ( دکتر عباس مسعودزاده دکتر مهدی پوراصغر )

99-بررسی رابطه پلی مرفیسم آنتاگونیست گیرنده اینترکولین با اختلال دو قطبی تیپ 1 ( دکتر رفیعی دکتر سید حمزه حسینی )

100-  بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و رشته تخصصی ترجیحی کارورزان دانشکده های پزشکی استان مازندران و گلستان ( دکتر مهران ضرغامی دکتر جاوید غلامی دکتر کوروش وحید شاهی )

101- بررسی آگاهی و نگرش دبیران در مورد اختلال بیش فعالی توام با نقص توجه در دبیرستان های شهر ساری در سال تحصیلی 88-87 ( دکتر محمد علی صاحبی )

102-                        مقایسه الگوهای شخصیتی بر میزان ماندگاری معتادان به هروئین به درمان نگهدارنده با متادون ( دکتر عبدالحکیم تیرگری دکتر عباس مسعودزاده دکتر محمدپور)

103- بررسی شیوع افسردگی ،اضطراب و رضایت مندی زناشویی در خانم های نازای مراجعه کننده به درمانگاه نازایی شهر ساری ( دکتر سپیده پیوندی دکتر سید حمزه حسینی )

104- بررسی عوامل خطر افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران ( دکتر مهران ضرغامی فاطمه عبداللهی )

105- بررسی شیوع همسر آزاری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران ( فاطمه عبداللهی )

106- تاثیر آموزش روان شناختی بر علائم افسردگی و اضطراب در بیماران دیالیزی (دکتر عارفه شفاعت دکتر سید حمزه حسینی دکتر محمد مهدی میرزاده )

107- بررسی نگرش والدین نوزادان بستری در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه بیمارستان بوعلی در مورد خوش مرگی نوزادان بدحال در سال 1387 ( دکتر وجیهه غفاری دکتر سیده فاطمه خادم دکتر مهران ضرغامی دکتر محمد خادملو )

108- بررسی مقایسه ای اثرات درمانی گروهی روش آرام سازی با یا بدون روش راهبردهای مقابله ای با درد در دانشجویان مبتلا به سردرد تنشی ( دکتر سید حمزه حسینی رحیم باقرزاده محمد رضا صادقی )

109- بررسی عوامل موثر بر ولع مصرف در معتادان به تریاک و هروئین مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد شهر ساری ( دکتر تیرگری دکتر ستاره امین اسماعیلی )

110- بررسی تاثیر برنامه درمانی نگهدارنده با متادون MMT بر روی کیفیت زندگی معتادین در شهر بابل (دکتر صمد روحانی ، دکتر فرزاد خیرخواه ، ایرج سالاریه )

111- بررسی همبستگی خرده سنجه های سنجه ی نگرش به بیماران (IAS ) و چک لیست علائم روانی (SCL90-R ) (دکتر مهران ضرغامی دکتر افشین حاجی حسن زاده )

112- بررسی ارتباط پلی مرفیسم آنتی ژن لنفوسیت آستیوتوکسیک -4 (CTLA ) و اختلال دو قطبی تیپیک در مازندران (دکتر علیرضا رفیعی ، مریم وصالی ، دکتر سید حمزه حسینی )

113- مقایسه تغییرات QEEG در بیماران افسرده قبل و بعد از درمان ومقایسه بین دو زیر گروه ملانکولیک و آتیپیک (دکتر مسعودزاده دکتر مرضیه عالی )

114- بررسی رابطه جهت جغرافیایی حین خواب با کیفیت خواب (دکتر سید محمد موسوی دکتر محدثه قنبری )

115- بررسی میزان بروز فرار بیماران از بخش روان پزشکی و انگیزه های آن در بیمارستان زارع شهر ساری در سال 1390 (دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر سید طه یحیوی )

116- نرم افزار واژه نامه تصویری : قسمت اول علامت شناسی هذیان ها (دکتر جواد ستاره )

117- شیوع مواجهه داخل رحمی با داروها در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری در سال 1389 (دکتر وجیهه غفاری دکتر حدیثه شعبانپور )

118- بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان ساری در سال 1389 (لاله فانی صابری سیده عاطفه موسوی )

119- بررسی اثر ضد روان پریشی بوپروپیون در اسکیزوفرنیا ( دکتر مهران ضرغامی دکتر محسن فضل علی )

120- بررسی فراوانی اختلال وسواسی جبری در بیماران مبتلا به دماتیت تماسی تحریکی دست مراجعه کننده به کلینیک پوست طوبی و بیمارستان بوعلی ساری و مقایسه آن با گروه شاهد (دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر محبوبه مظفری )

121- بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با ترخیص از نوع رضایت شخصی بیماران بستری در بخش های روان پزشکی بیمارستان زارع در سال 1388 ( دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر سمانه پژوهشگر )

122- رابطه رفتارهای پر خطر و هوش هیجانی در دانشجویان راننده دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در سال 1389 (لاله فانی صابری سیده عاطفه موسوی )

123- بررسی رابطه اختلال پس از استرس ضربه زننده در پدران با نسبت نوراپنفرین به کورتیزول در فرزندان (دکتر مهران ضرغامی دکتر سید طه یحیوی )

124- بررسی تاثیر استفاده از برنامه های آموزشی بر ارتقای کیفیت زندگی زنان یائسه (لاله فانی صابری )

125- بررسی همبستگی سطح هوموسیستئین و افسردگی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری شده در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری در سال 90-89 (دکتر سید حمزه حسینی  - دکتر )

126- بررسی مدیریت استرس بر بیومارکرها سیر بالینی و کیفیت زندگی در بیماران سرطان پستان ( کارآزمایی بالینی با گروه کنترل ) در پیگیری دو ساله (دکتر سید حمزه حسینی )

127- بررسی تاثیر مذهب درمانی با رویکرد باور به دنیای آخرت بر بیومارکرها ، سیر بالینی و کیفیت زندگی در بیماران سرطان پستان ( کارآزمایی بالینی با گروه کنترل ) در پیگیری دو ساله ( دکتر سید حمزه حسینی )

128- بررسی مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390 (دکتر فاطمه شیخ مونسی )

129- مقایسه شیوع افسردگی در بیماران هپاتیت مزمن B  و C تحت درمان با روش های مختلف درمانی مراجعه کننده به کلینیک عفونی بیمارستان رازی قائم شهر و کلینیک گوارشی بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1390 (دکتر عباس مسعودزاده دکتر سعید محسنی توکلی )

130- مقایسه اثر هیدروالکلیک زعفران 40MG با 80MG در بیماران سرپائی مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط مراجعه کننده به درمانگاه روان پزشکی بیمارستان زارع ساری در سال 1389 ( دکتر سید محمد موسوی دکتر مژگان امینی )

131- بررسی خشونت فیزیکی کلامی علیه پرستاران در بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390 (دکتر محمد خادملو دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر حامد قلی زاده )

132- بررسی نگرش و عملکرد پزشکان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد روان پزشکی رابط مشاور در سال90 13 (دکتر مهران ضرغامی دکتر طیبه امیریان )

133- بررسی سلامت روان ورزشکاران ملی پوش استان مازندران در سال 1390 (دکتر عباس مسعودزاده دکتر آتنا گیسویی )

134- رابطه متغیرهای شخصیتی با اضطراب اینترنتی دانشجویان دانشگاههای آزاد واحد ساری و علوم پزشکی مازندران (دکتر شیخ مونسی دکتر ترانه عنایتی بهناز مهمانچی )

135- بررسی اثر اضافه کردن بوسپیرون به داروهای ضد روان پریشی تیپیک بر علائم بالینی روان گسیختگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ( یک مطالعه تصادفی دو سو بیخبر با کنترل دارونما ) (دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر فاطمه بهاری ساروی )

136- بررسی شاخص های EEG به عنوان عامل پیشگویی کننده پاسخ به درمان کلوزاپین در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان (دکتر عباس مسعودزاده دکتر گلناز صالح پور )

137- بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل در مورد بستری اجباری بیماران روانی و قوانین آن در سال 1390 (دکتر غلامرضا ناطقی دکتر سعید یوسفی )

138- شیوع و همبودی اختلالات روان پزشکی در اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1390 (دکتر فروزان الیاسی دکتر وحید فکورنیا )

139- شیوع اختلالات عملکرد جنسی و تعیین کننده های آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) ساری و مرکز تخصصی و فوق تخصصی طوبی ساری در سال 1390 (دکتر فروزان الیاسی دکتر هدی تصفیه )

140- مقایسه وضعیت سلامت روانی افراد در معرض آلودگی صوتی با افراد مناطق غیرآلوده شهر ساری (دکتر عباس مسعودزاده دکتر مائده گوران )

141- بررسی میزان فرسودگی شغلی در دستیارهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1390 (دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر فاطمه خانی )

142- بررسی مقایسه ای اختلالات روان پزشکی در بیماران وابسته به آمفتامین و افراد غیر وابسته ( آقای دکتر سید محمد موسوی )

143- بررسی اثر بوپروپیون در مقایسه با پلاسبو در وابستگی به نیکوتین یک مقایسه دوسوکور (آقای دکتر سید محمد موسوی )

144- بررسی تناسب شخصیتی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای تحصیل و کارورزین حرفه در سال 86-85 ( دکتر مهران ضرغامی دکتر پریا آذری )

145- ارزیابی سیستم ایمنی در مبتلایان به افسردگی ماژور قبل و بعد از درمان

146- بررسی میزان شادکامی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشجویان دانشکده منابع طبیعی در سال 1389(دکتر فاطمه شیخ مونسی- دکتر محمد مهدی علی محمدی )

147- بررسی میزان شیوع اختلال وسواسی اجباری در بیماران لوپوس اریتماتوز در مرکز لوپوس تهران (دکتر جواد ستاره نسرین بالی لاشک ربابه خلیلی )

148-  فراوانی شکایت اصلی ترس از مرگ در بین بیماران مراجعه کننده به یک مرکز خصوصی(دکتر مسعودزاده دکتر نازنین نصرتی )

149- شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به هپاتیت (C و B ) (دکتر شهریار عالیان- دکتر طلایه خداد )

150- مقایسه داروی سیتالوپرام با آموزش روان شناختی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در بیماران دیالیزی ( دکتر سید حمزه حسینی محمد مهدی میرزاده )

151- بررسی افسردگی ، اضطراب ، کیفیت زندگی و مرگ ومیر در انفارکتوس میوکارد پس از پیگیری پنج ساله ( دکتر سید حمزه حسینی دکتر الهه مهدی زاده )

152- بررسی اثر استفاده از تلفن همراه در هنگام شب بر روی کیفیت خواب ( آقای دکتر مهران ضرغامی خانم دکتر گلناز صالح پور )

153- بررسی نگرش ورزشکاران ملی پوش و مربیان استان مازندران نسبت به روان شناسی ورزشی ( دکتر عباس مسعودزاده دکتر هومن رشیدی )

154- بررسی شیوع ADHD در دانش آموزان دبیرستانی در شهرستان ساری در سال تحصیلی 89-88 (دکتر عارفه شفاعت دکتر مینا حاجیان )

155- بررسی میزان بهره مندی و خوشنودی از سبک زندگی در دانشجویان علوم پزشکی مازندران ( دکتر محمد خادملو دکتر فاطمه شیخ مونسی دکتر بهرنگ بهروزی )

156- بررسی ارتباط افسردگی ، اضطراب ، کیفیت زندگی با بروز ریفلاکس در جمعیت نرمال شهر آمل ( دکتر سید حمزه حسینی )
 
 
 
1390/11/10 تاريخ بروز رسانی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.5 تعداد کل امتیازها:10
مشاهده نظرات تعداد نظرات : 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=909
تعداد بازدیدکنندگان امروز 34 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 58 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 151230 تعداد کاربران بر خط 162 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
آدرس : ساری ، میدان امام (ره) سه راه جویبار ، ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Copyright © 2010 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal