معاونت درمان
بازگشت به صفحه اصلی
سال اقتصاد وفرهنگ
 
 
برنامه تحول سلامت
 
پزشک خانواده ونظام ارجاع شهری
 
برنامه استراتژيك معاونت درمان
 
پايگاه خبري دانشگاه علوم پزشكي مازندران
اخبار
برگزاري جلسات آموزشي توجيهي دوره جديد اعتبار بخشي بيمارستانها
با توجه به آغاز قريب الوقوع اعتباربخشي ملي بيمارستانها در سال 93 و همچنين نظر به كسب نتايج قابل قبول بيمارستانهاي استان و لزوم آمادگي در بيمارستانها و مراكز آموزشي و درماني جهت حفظ و ارتقاي نتايج پيشين، جلسات آموزشي با موضوع بررسي روند جديد اجرائي برنامه اعتباربخشي و تغييرات صورت پذيرفته
سنجه هاي اعتباربخشي بيمارستاني سال 1393
لطفا جهت دريافت سنجه هاي بيمارستاني جديد از مسير ذكر شده استفاده نمائيد: مديريت نظارت و ارزشيابي ←←واحد ارزشيابي و اعتبار بخشي و نظارت بيمارستاني←← سنجه هاي جديد اعتبار بخشي
جذب نيروي پرستاري در بيمارستانها از بين دانشجويان پرستاري ترم ششم و به بالا
معاونت درمان اعلام كرد : در اجراي برنامه تحول نظام سلامت و رفع كمبود نيرو از جمله پرستاران ، جذب نيروي پرستاري در بيمارستانها از بين دانشجويان پرستاري ترم شش و به بالا در دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام ميگيرد.
اجلاس گردشگري سلامت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در حاشيه اجلاس گردشگري سلامت در رامسر گفت: بيماران خارجي كه دربيمارستان‌هاي كشور حضور دارند در طرح گردشگري سلامت ساماندهي مي شوند.
گزارش عملكرد بيمارستانهادر تير ماه
گزارش عملكرد بيمارستانها در تير ماه 93 در قالب فايل اكسل ،د راستاي نظام تحول سلامت
جذب خيرين توسط مديرت بيمارستان شهداء بهشهر در ماه خرداد 93
اسامي خيرين محترم بيمارستان شهدا بهشهر اعلام شد
سایت مقام معظم رهبریپایگاه اطلاع رسانی دولتسایت وزارت بهداشت ودرمانمعاونت درمان وزارت بهداشت ودرمانکتابخانه الکترونیکآدرس سایت های دانشگاهها
در میزان اعمال چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست . حضرت رسول اکرم ص
۱۳۹۳ چهارشنبه ۵ آذر
Powered by DorsaPortal