معاونت توسعه و مديريت منابع - حسابداری تعهدی
۱۳۹۷ جمعه ۷ ارديبهشت
br ENGLISH
اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعيه تحويل مدارك استخدامي جهت احراز صحت اطلاعات خود اظهاري درج شده در فرم ثبت نام

 

در اجراي اطلاعيه مورخ 1396/12/26 سازمان سنجش آموزش كشور , بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلباني شركت كننده در آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران كه درآزمون استخدامي      1  /10/ 1396    نمره حدنصاب را كسب نموده اند، مي رساند

باتوجه به اينكه اعلام نمره در كارنامه صادره , براساس خوداظهاري داوطلبين صورت گرفته است بنابراين تا (1.5 )برابر ظرفيت كليه رشته هاي شغلي آزمون استخدامي ,  باستثناء شغل محل هاي داراي مصاحبه كارشناس وكاردان فوريت پزشكي (3 برابر), كه حدنصاب نمره مكتسبه را كسب نموده اند جهت احراز صحت اطلاعات خود اظهاري درج شده در فرم ثبت نام , طبق برنامه زمانبندي ذيل دعوت به عمل مي آيد

 

جدول زمانبندي دريافت مدارك داوطلبان آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

 

عنوان شغل

 

تاريخ دريافت مدارك

ساعت

پرستار مراكز آموزشي درماني ساري

 

1397/01/18,19

 

8 لغايت 14

پرستار ساير شغل محل ها / كاردان و كارشناس فوريت هاي پزشكي (همه شغل محل ها)

 

1397/01/20

ساير رشته ها

 

1397/01/21,22

مكان جمع آوري مدارك:

ساري ، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران، ساختمان شماره 2 ، طبقه چهارم ، سالن آيت اله كوهستاني

تذكر:دريافت مدارك مشمولين براي هر عنوان شغلي صرفاً در تاريخ هاي قيد شده امكان پذير خواهد بود.

 

تذكرات :

1-دعوت از مشمولين , صرفاً بمنزله بررسي و صحت خوداظهاري اطلاعات ثبت نامي با مدارك و مستندات در راستاي فرآيند استخدام مي باشد و در صورت نقص در مدارك و مستندات ارائه شده و عدم تأييد اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلب دعوت شده از بقيه فرآيند استخدامي حذف وهيچ گونه حق اعتراض در اين دانشگاه وديگر مراجع ذيصلاح را نخواهند داشت.

2-    دانشجويان (چه در مقاطع تحصيلي اعلام شده و چه در مقاطع تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي آگهي شده اعم از مرتبط يا غير مرتبط با مدرك تحصيلي درج شده در شرايط احراز آگهي) مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون نبوده اند لذا دانشجوياني كه نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نموده و كاربرگ مربوطه را در هنگام بررسي مدارك به دانشگاه مورد تقاضا براي استخدام تحويل دهند، از ممنوعيت اين بند معاف      مي شوند.

((درصورت عدم مراجعه دواطلب درتاريخ تعيين شده ،فرآيند استخدامي , كان لم يكن تلقي شده خواهد شد. ))

مدارك مورد نياز:

·        پوشه

توجه : مدارك ذيل به ترتيب ذكر شده در پوشه قرار گيرد

·        اصل كارت ملي به همراه تصويري از پشت و روي آن

·        اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن

·        اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم به همراه تصوير آن)ويژه برادران(

·        اصل گواهي پايان طرح ، معافيت يا گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان .

·        گواهي مبني بر موافقت با « انصراف از طرح» براي مشمولين طرح اختياري  كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت متبوع ( غير از محل جغرافيايي خدمت ) مي گذارنند.

·         اصل آخرين مدرك تحصيلي به همراه تصوير آن  مطابق جدول شرايط احراز آگهي آزمون استخدامي .

·        كاربرگ مربوط به انصراف قطعي از تحصيل براي مشمولين تبصره بند 6 تذكرات مهم آگهي در خصوص شرايط عمومي(دانشجوياني كه نسبت به انصراف از تحصيل اقدام نموده اند) ارائه كاربرگ صرفا در مهلت زمان بررسي مدرك قابل قبول خواهد بود.

·        اصل مدارك دال بر ايثارگري براي مشمولين سهميه 5 درصد از مراجع ذيربط

·        نامه گواهي اشتغال از محل خدمت به همراه فرم خلاصه سوابق خدمتي قابل قبول ويژه شاغلين قراردادي كار معين(براي محاسبه امتياز شاغلين قراردادي)

·        ليست سوابق بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي به همراه گواهي مدت كاركرد مرتبط با شغل مورد تقاضا با ذكر تاريخ شروع و پايان , از واحد محل خدمت , ويژه شاغلين شركتي تخصصي(براي محاسبه امتياز شاغلين شركتي)

·        مدارك دال بر بومي بودن ( صرفاً يكي از موارد الف ، ب ، ج ، د), بر اساس مفاد آگهي

·        گواهي معتبر از سازمان بهزيستي استان محل اقامت جهت استفاده از سهميه معلولين عادي با قيد عبارت استفاده از سهميه 3% استخدامي

·        مدارك مورد نياز براي كاركناني كه قبلا در يكي از موسسات دولتي به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند به منظور افزايش سقف سني حداكثر تا 5 سال حسب مورد بر اساس مفاد آگهي

·        مدارك مربوط به احراز صلاحيت استفاده از افزايش سقف سني ايثارگران حسب مورد بر اساس مفاد آگهي

·        دو قطعه عكس با پشت زمينه سفيد وپشت نويسي شده

·        گواهينامه رانندگي ب2 صرفا براي مشاغل كاردان و كارشناس هاي فوريت هاي پزشكي

كميته آزمون دانشگاه

 

توجه : داوطلبان مي توانند نتيجه (شموليت در ليست بررسي مدارك ) را با وارد نمودن شماره كد ملي در قسمت ذيل جستجوكنند

 
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal