علوم پزشکی مازندران
" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none thickbox"> ارائه دستاوردهاي 40 ساله حوزه سلامت  استان در  غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران " class="img-responsive">
همزمان با افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ساري :
ارائه دستاوردهاي 40 ساله حوزه سلامت استان در غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران
همزمان با افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب اسلامي دستگاه هاي اجرايي استان در ساري ، دستاوردهاي 40 ساله حوزه سلامت استان در غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران ارائه شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در حاشيه اين نمايشگاه بابيان اينكه حوزه بهداشت و درمان از حوزه هاي پرافتخار انقلاب اسلامي است و شاهد پيشرفت چشمگيري در اين حوزه هستيم ، افزود: در حوزه بهداشت و درمان نسبت به كشورهاي منطقه و دنيا داراي شاخص هاي خوبي هستيم و در بسياري از شاخص ها در رتبه هاي برتر جهان قرار داريم كه نشان دهنده كارآمدي سيستم بهداشت و درمان و دانشگاه هاي علوم پزشكي است.

دكتر سيد عباس موسوي كنترل بيماري هاي واگيردار را يكي از دستاوردهاي حوزه بهداشت پس از پيروزي انقلاب اسلامي عنوان كرد و ادامه داد: يكي از برنامه هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران كنترل بيماري هاي غيرواگير است كه اقدامات خوبي نيز در اين حوزه انجام شده است.

دكتر موسوي به كاهش مرگ و مير مادران باردار از 255 درصد هزار تولد زنده به 13.8 در صد هزار تولد زنده  پس از پيروزي انقلاب اسلامي اشاره كرد و افزود: مرگ و مير كودكان زير 5 سال از 135 در هزار تولد زنده به 8.9 در هزار تولد زنده و مرگ و مير نوزادان زير يك ماه از 32 در هزار تولد زنده به 5.2 در هزار تولد زنده رسيده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه پوشش واكسيناسيون از زير 30% قبل از انقلاب به 100% افزايش يافته است، بيان كرد: در حال حاضر بيش از 1110 خانه بهداشت و 400 مركز بهداشتي درماني روستائي ، شهري و پايگاه بهداشتي براي ارائه خدمات بهداشتي درماني فعاليت مي كنند.

دكتر موسوي از افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي از 230 نفر درسال 1367 به 450 نفر درسال 1397خبرداد و بيان كرد: درسال تحصيلي 88- 87 تعداد 2800 نفر دانشجو بود كه درحال حاضر 8393 نفر دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

دكتر موسوي به افزايش تعداد رشته هاي پذيرش دانشجو از يك رشته پزشكي در سال 1367 به 104 رشته درسال 1397اشاره كرد و افزود: بخشهاي مراقبتهاي ويژه تا سال1357 ساخته نشده بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون 716 تخت در بيمارستان هاي سطح استان اعم از دولتي وخصوصي وتامين اجتماعي و ساير ايجاد، راه اندازي، تكميل و تجهيز شده است.

تاریخ:
1397/11/13
تعداد بازدید:
217
منبع:
Powered by DorsaPortal