علوم پزشکی مازندران
" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none thickbox"> طرح ملي مطالعه بررسي مصرف مواد غذايي خانوار هاي مازندراني آغاز مي شود" class="img-responsive">
از اول دي ماه و از طريق مراجعه حضوري كارشناسان به درب منازل شهروندان :
طرح ملي مطالعه بررسي مصرف مواد غذايي خانوار هاي مازندراني آغاز مي شود
طرح مطالعه ملي بررسي مصرف مواد غذايي در راستاي تامين نيازهاي تغذيه ي سالم و ايجاد هماهنگي بين الگوي توليد،عرضه و مصرف جامعه از اول دي ماه در استان مازندران اجرا مي شود.

دكتر سيد عباس موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گفتگو با خبرنگار وبدا در اين دانشگاه در تشريح نحوه اجراي طرح مطالعه ملي بررسي مصرف مواد غذايي گفت : اين طرح از اول دي ماه به مدت يك ماه اجرا مي شود و ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ در خصوص الگوي مصرف مواد غذايي دريافت مي گردد.

وي با اشاره به بروز چاقي در كشور، سوء تغذيه ناشي از كمبود دريافت انرژي و ريز مغذيها و بيش خواري را از مشكلات تغذيه اي و  عوامل چاقي دانست و  با تاكيد بر ضرورت مطالعه ملي بررسي مصرف مواد غذايي خانوارهاي استان افزود: دانشگاه علوم پزشكي مازندران طرح مطروحه را از تاريخ 1 دي ماه تا 1 اسفند ماه سالجاري در مناطق روستايي، شهري و حاشيه شهر در كل استان  و از طريق مراجعه حضوري  كارشناسان تغذيه شاغل در شبكه هاي بهداشت درمان در شهرستان ها با عنوان پرسشگران بررسي مصرف مواد غذايي خانوار به درب منازل شهروندان و مصاحبه مستقيم با افراد نشبت به جمع آوري و ثبت داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي خانوار اقدام مي كنند.

دكتر موسوي افزود: براساس نتايجي كه از داده هاي دريافتي در اين طرح  به دست مي آيد مي توان سياستها و برنامه هاي حوزه غذا و تغذيه را از طريق هماهنگي بين الگوي توليد، عرضه و مصرف در راستاي تأمين نيازهاي تغذيه اي و سلامت جامعه هدفمند نمود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت: همچنين بايد بررسي مواد غذايي با هدف تعيين كفايت سرانه دريافت انرژي و مواد مغذي، كمك به شناسايي گروهها و جمعيت هاي در معرض خطر ناامني غذايي و تغذيه اي به تفكيك استان، مناطق روستايي، شهري و حاشيه شهرها و شناسايي عوامل خطر رژيم غذايي مرتبط با بيماريهاي مزمن غير واگير(NCD) انجام شود .

 

 

تاریخ:
1397/10/16
تعداد بازدید:
137
منبع:
Powered by DorsaPortal