علوم پزشکی مازندران
" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none thickbox"> جلسه شوراي سياست گذاري برنامه تحول و نوآوري كلان منطقه يك سلامت كشور  برگزار شد" class="img-responsive">
به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
جلسه شوراي سياست گذاري برنامه تحول و نوآوري كلان منطقه يك سلامت كشور برگزار شد
هشتمين جلسه شوراي سياست گذاري برنامه تحول و نوآوري كلان منطقه يك سلامت كشور در شاهرود برگزار شد.
هشتمين جلسه شوراي سياست گذاري برنامه تحول و نوآوري كلان منطقه يك سلامت كشور در شاهرود برگزار شد.
هشتمين جلسه شوراي سياست گذاري برنامه تحول و نوآوري كلان منطقه يك سلامت كشور با حضور دكتر سيد عباس موسوي رييس كلان منطقه يك بخش سلامت كشور و رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، روساي دانشگاه ها، معاونين آموزشي و مديران تحول و نوآوري آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي، مازندران، سمنان، گيلان، بابل، شاهرود و گلستان به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار شد.
در اين جلسه دكترموسوي رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و رييس كلان منطقه يك آمايش كشوربا اشاره به ماموريت هاي ويژه تحول و نوآوري آموزش دربين دانشگاههاي كلان منطقه يك اظهار داشت :توسعه دانش در حوزه بيماري سرطان وتوسعه دانش داروهاي گياهي از ماموريتهاي دانشگاههاي كلان منطقه يك كشور مي باشد .

 وي همچنين به نقش بسيار مهم و ارزشمند دانشگاههاي علوم پزشكي در ارتقا فرايند آموزش پزشكي و سلامت منطقه  ، گسترش و توسعه پژوهش و تحقيقات تاكيد كرد.
 دكترچمن رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  نيز ، دستاوردهاي حوزه سلامت در چهل سال بعد از انقلاب را كم نظير و بسيار چشمگير عنوان كرد و افزود: درعرصه آموزش پزشكي از نظرارتقاي كمي و كيفي باتوجه به شرايط و پتانسيل هاي موجود فرصت رشد بسياري در كلان منطقه يك داريم.

در ادامه اين جلسه ارتباط مستقيم ويدئو كنفرانسي با معاونت آموزش وزارت بهداشت و درمان برگزار شد و پيرامون تدوين پروتكل كشوري حوزه آموزش و دستورالعمل هاي مرتبط درطرح تحول ونوآوري نظام آموزش نظام سلامت تبادل نظر و ارائه گزارش  شد .
گفتني است دانشگاههاي علوم پزشكي مازندران ، گيلان ، سمنان ، گلستان ، بابل و شاهرود  جزو دانشگاههاي كلان منطقه يك كشور ميباشند كه دانشگاه علوم پزشكي مازندران دبيرخانه اين كلان منطقه را به عهده دارد .  
 
تاریخ:
1397/08/09
تعداد بازدید:
267
منبع:
Powered by DorsaPortal