علوم پزشکی مازندران
" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none thickbox"> مشاور وزير بهداشت و مديركل دفتر طب ايراني از مركز بهداشتي درماني شيرگاه بازديد كرد" class="img-responsive">
در سفر به استان مازندران
مشاور وزير بهداشت و مديركل دفتر طب ايراني از مركز بهداشتي درماني شيرگاه بازديد كرد
مشاور وزير بهداشت و مديركل دفتر طب ايراني به همراه رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز بهداشتي درماني شيرگاه بازديد كرد.
مشاور وزير بهداشت و مديركل دفتر طب ايراني در سفر به استان مازندران ، از مركز بهداشتي درماني ده تخت خوابي  شيرگاه در شهرستان سوادكوه  بازديد كرد.
 دكتر محمود خدادوست، مشاور وزير و مدير كل دفتر طب ايراني وزارت بهداشت در سفر به استان مازندران با همراهي دكتر سيد عباس موسوي رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران  و معاونين بهداشت و درمان اين دانشگاه با حضور در شهرستان سوادكوه  از از مركز بهداشتي درماني ده تخت خوابي  شيرگاه در شهرستان سوادكوه  بازديد كردند.
تاریخ:
1397/08/02
تعداد بازدید:
282
منبع:
Powered by DorsaPortal