علوم پزشکی مازندران
ارتباط با ما
نشاني: ساري، سه راه جويبار، ابتداي بزرگراه ولي عصر(عج)، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران كدپستي:33971-48157
تلفن تماس: 33044000-011 و 33044001-011
دورنگار دبيرخانه مركزي: 33352725-011و 33362569-011
دفتر رياست:  تلفن: 33044017-011 و 33044018-011  دورنگار:33362370-011
 براي مكاتبه مستقيم با رياست دانشگاه كليك فرماييد.
 

تلفن

نام خانوادگي

معاونت/مديريت

011-33044052

دكتر گدازنده

معاونت آموزشي

011-33044004

دكتر حق شناس

معاونت دانشجوئي و فرهنگي

011-33044030

دكتر روحاني زاده

معاونت درمان

011-34484800

دكتر سعيدي

معاونت تحقيقات و فناوري

011-33044013

دكتر شيران

معاونت غذا و دارو

011-33044009

دكتر پنبه چي

معاونت توسعه و منابع

011-33044066

دكتر رنجبران

معاونت اجتماعي

011-33399600

دكتر اعرابي

معاونت بهداشتي

011-33044369

دكتر گوهر دهي

مديريت روابط عمومي و بين الملل

011-33044319

دكتر حبيبي

مديريت آمار و فناوري اطلاعات

 

1396/03/07
1397/08/14
Powered by DorsaPortal