علوم پزشکی مازندران
اطلاعيه تمديد فراخوان آگهي تأمين نيروي انساني موردنياز مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها" class = "b1 file1 showcommunique1file1 img-responsive">
1397/05/21
اطلاعيه تمديد فراخوان آگهي تأمين نيروي انساني موردنياز مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده ها

شركت خدماتي بازرگاني ونوشه بهار مازندران ، درنظر دارد جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي حوزه معاونت تحقيقاتي وفن آوري و دانشكده هاي تابعه معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، در مشاغل ذيل به تعداد 25 نفراز افراد واجد شرايط را برابر مفاد آگهي به صورت شركتي (خريد خدمات ) از طريق برگزاري امتحان كتبي(عمومي و تخصصي) و مصاحبه براي عنوان شغلي مشخص شده به شرح شرايط و ضوابط در آگهي بكارگيري نمايد. متقاضيان واجد شرايط موظفند از روز يك شنبه مورخ 21/05/1397 لغايت روز سه شنبه مورخ 30/05/1397 به سايت اينترنتي به نشاني vanoshemazandaran.ir مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان و ساير موارد مرتبط با فراخوان كه در همان صفحه قابل مشاهده است در صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند ضمنا متقاضياني كه قبلا ثبت نام نموده اند ضمن توجه به جدول مشاغل مورد نياز مي توانند در صورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند .

تعداد بازدید:
2784
Powered by DorsaPortal