علوم پزشکی مازندران
اعلام نتابج نهايي آزمون پذيرش فراگيران بهورزي azmoon.mazums.ac.ir" class = "b1 file1 showcommunique1file1 img-responsive">
1397/05/20
اعلام نتابج نهايي آزمون پذيرش فراگيران بهورزي azmoon.mazums.ac.ir

اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص نتيجه نهايي آزمون پذيرش فراگيران بهورزي

بدينوسيله نتيجه نهايي آزمون پذيرش فراگيران بهورزي، براي سير مراحل گزينشي اعلام مي گردد و پس از احراز صلاحيت هاي عمومي بر اساس قانون گزينش و كسب موفقيت و قبولي در پايان دوره دو ساله آموزش بهورزي، به صورت قرارداد كار معين بكارگيري مي شوند.

تذكر 1 : داوطلبان مي توانند نتيجه نهايي را با وارد نمودن كد ملي در قسمت ذيل جستجو نمايند.

azmoon.mazums.ac.ir

تذكر 2: داوطلباني كه به نتيجه آزمون معترض مي باشند حداكثر ظرف 15 روز مي توانند با انتخاب منوي مربوطه، اعتراض خود را به صورت مشخص در قسمت توضيحات با قيد آدرس دقيق پستي ثبت نمايند. ضمناً اعتراض  به صورت كتبي و حضوري پذيرش نخواهد شد و از مكاتبه و مراجعه حضوري به دانشگاه جداً خودداري نمايند. بديهي است به تقاضاهايي كه پس از تاريخ مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

كميته آزمون دانشگاه

تعداد بازدید:
4865
Powered by DorsaPortal